Fonden Platform K

Anbefalinger for god fondsledelse

Fonden Platform K følger erhvervsstyrelsens anbefalinger for god fondsledelse.

Formål og virke

Fondens formål er på almennyttigt grundlag:  at etablere, drive og udvikle et sociokulturelt ungekulturhus og spillested, der understøtter og styrker det lokale, producerende musik- , kunst- og kulturmiljø og Horsens som kultur- og uddannelsesby, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Kulturhuset skal samtidig udforske, udfordre og bidrage til samtidskulturen.

 

Bestyrelsens sammensætning og uafhængighed

Bestyrelsen sammensættes således, så dens medlemmer i kraft af deres kompetencer kan dække og virke for fondens formål. Den til enhver siddende bestyrelse supplerer sig med personer, der besidder de fornødne kompetencer i forhold til fondens strategi og arbejdsopgaver.

 

Ledelsens vederlag

Der ydes ikke vederlag for bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen

Lasse Schuleit
Formand
Kultur- og eventchef Horsens Kommune
Nina Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Ungdomsskoleleder Horsens Ungdomsskole
Dennis Rasmussen
Brugerrådsrepræsentant
Formand Musikforeningen MetalMafiaen & øvelokalebruger
Frederik Hansen
Næstformand & Brugerrådsrepræsentant
Annemette Rosenmeyer Glyngø
Repræsentant for Horsens Uddannelsesråd